Od 01.02.2015. počinje primjena Bonus-Malus sistema

29. januar  2015.

U skladu sa odlukom Skupštine Udruženja Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG), na koju je Agencija za nadzor osiguranja dala saglasnot, uvodi se novi Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti koji stupa na snagu 01.02.2015. godine.

Od ovog datuma počinje primjena sistema smanjivanja (bonus) i povećanja (malus) premije osiguranja (Bonus-Malus sistem).

Sustina ovog sistema u da vozači koji u prethodnom periodu nisu bili prouzrokovači saobraćajnih nezgoda, budu nagrađeni sa po 5% godišnje do maksimalinh 30%. Sa druge strane, nesavjesni vozači, će u zavisnosti od broja saobraćajnih nezgoda, plaćati premiju osiguranja skuplje i do 210%.

Sistem bonus-malus primjenjuje se na osnovu podataka Informacionog centra NBOCG, a na osnovu podataka koja Društva za osiguranje svakodnevno dostavljaju NBOCG.