Održana sjednica Odbora direktora, kao i Skupština akcionara Generali osiguranja Montenegro A.D. Podgorica

28. april  2015.

Na sjednici su, između ostalog, usvojeni i: Finansijski izvještaji o poslovanju Društva za 2014. godinu; Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim Izvještajima i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva, kao i Izvještaj ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih Izvještaja Društva za 2014. godinu.

Konstatovano je da je 2014. godina, bila još jedna u nizu uspješnih godina u poslovanju Generali osiguranja Montenegro. Svi parametri poslovanja Društva su pozitivno ocijenjeni, a pogotovo je istaknut ostvareni pozitivan fnansijski rezultat koji iznosi 1.278.760 €, nakon oporezivanja.