Kolektivno kombinovano zdravstveno osiguranje u zemlji i inostranstvu

Kolektivno kombinovano zdravstveno osiguranje u zemlji i inostranstvu namijenjeno je osobama zaposlenim u stranim ambasadama u našoj zemlji.

Zaposlenima i članovima njihovih porodica ovo osiguranje može da pokrije troškove liječenja u inostranstvu i troškove prevoza radi liječenja u inostranstvu.

Preko mreže najeminentnijih zdravstvenih ustanova obezbjeđuje se privilegovan tretman zaposlenih i članova njihovih porodica, kao i nadoknada troškova liječenja, koji u nekim slučajevima mogu biti jako visoki.