Kolektivno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija

Kolektivno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja obezbjeđuje isplatu novčane naknade u slučaju hirurške intervencije. Namijenjeno je poslodavcima, organizacijama, instuticijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbjeđuju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Osiguranje za slučaj hirurške intervencije obuhvata oko 170 hirurških intervencija (operacija), kao što su operacije srca, abdomena, digestivnog trakta, disajnih organa, nervnog sistema, dojki i ženskih genitalnih organa, ortopedske operacije, operacije urinarnog sistema, čula sluha, vida i druge.

Visina novčane naknade zavisi od visine ugovorene premije i od težine hirurške intervencije, a isplaćuje se neposredno osiguraniku nakon obavljene hirurške intervencije.

Ovim vidom osiguranja nisu obuhvaćene hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene prije početka osiguranja.