III Kasko osiguranje plovnih objekata

Ukoliko ste vlasnik plovnih objekata i želite sebe da poštedite briga o plovilu, Generali Osiguranje Montenegro vas savjetujete da se odlučite za – kasko osiguranje, jer na taj način dobijate mogućnost da obezbjedite potpunu finansijska zaštitu od šteta nanijetih plovilima.

Dakle, kasko osiguranje je najbolja zaštita za vašu jahtu ili čamac. Ovo osiguranje pokriva plovni objekat u cijelosti, sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim dijelovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim dijelovima. Takođe, kasko osiguranje pokriva štete od brojnih rizika na plovilima, pogonskim uređajima plovila, nautičkim i navigacionim uređajima i instrumentima, dodatnoj opremi i inventaru plovila (TV, radio, video i audio uređaji, kuhinjska oprema i sl.).

Kasko osiguranje obezbjeđuje osiguravajuću zaštitu na plovilu dok plovi ili je privremeno zaustavljeno, ukotvljeno ili usidreno, kao i tokom učešća plovila na regatama, tokom ljetnjeg ili zimskog čuvanja (parkinga), boravka u brodogradilištu ili servisnoj radionici, izvlačenja ili porinuća.

Ugovaranjem ove vrste osiguranja plovilo se štiti od sljedećih rizika:

 • plovidbena nezgoda;
 • saobraćajna nezgoda - prilikom transporta plovila na kopnu;
 • nevrijeme;
 • grad;
 • udar groma;
 • potonuće, prevrnuće, brodolom;
 • sudar, udar o drugi plutajući ili plivajući predmet, nasukanje;
 • pad ili udar nekog drugog predmeta u plovilo;
 • požar, eksplozija;
 • vulkanska erupcija, zemljotres;
 • zlonamjerni postupci trećih lica;
 • krađa plovila;
 • provalna krađa dijelova plovila.

U okviru ovog jedinstvenog proizvoda, dodatno se mogu ugovoriti:

 • osiguranje prtljaga osiguranika, članova posade putnika plovila,
 • osiguranje tokom prevoza plovila kopnom,
 • osiguranje brzih plovila i glisera tokom glisiranja.

Kasko osiguranje plovnih objekata važi u teritorijalnim vodama Republike Crne Gore, kopnenim vodama evropskih država, Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru. Ova vrsta osiguranja može se ugovoriti na period od godinu dana i kraće, ili na više godina, kada je u pitanju lizing ili čarter plovila.