Međunarodno putno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Generali Osiguranje Montenegro pomaže vam da polisom međunarodnog putnog osiguranja takve situacije prevaziđete.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja Generali Osiguranje Montenegro bićete potpuno zbrinuti. Ovaj tretman omogućuje vam Dežurni centar asistentske kompanije Europ Assistance.

Polisa Generali Osiguranja Montenegro predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Aktivira se pozivanjem Call centra, čiji se broj nalazi na polisi, ili davanjem lokalnom ljekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid. Za više informacija o načinu upotrebe polise kliknite ovdje.

Polisa može glasiti na osiguranika, a istom polisom mogu se osigurati i članovi porodice ili grupa putnika. Moguće je osigurati se i na duži period, tokom kojeg se više puta odlazi na željenu destinaciju. Za više informacija o vrstama polisa kliknite ovdje.

U zavisnosti od odabranog pokrića, usluge Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja mogu se pored medicinske pomoći, proširiti i na usluge kao što su upućivanje na najbližu šlep službu, advokata, novčane pozajmice u slučaju razbojništva. Za više informacija o nivoima putne i pravne asistencije kliknite ovdje.

Pored nivoa pokrića, na cijenu polise utiče i destinacija, broj dana koji planirate da provedete u inostranstvu, godište, kao i to da li putujete poslovno ili turistički.

Polisu Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja možete kupiti u poslovnicama Generali Osiguranja Montenegro i u više od 10 turističkih agencija širom Crne Gore, sa kojima sarađujemo.

Generali Osiguranje Montenegro može da se pohvali redovnom isplatom osiguranih slučajeva, brzinom pružanja pomoći na licu mjesta i stručnim timom koji je spreman da odgovori na sve zahtjeve osiguranika.