Osiguranje članova domaćinstva

 • Ugovarač može biti član domaćinstva ili svaka organizacija, odnosno pravno lice koje ima interes da osigura svoje članove i njihovu porodicu.
 • Namijenjeno je osiguravanju svih članova jednog domaćinstva ili više domaćinstava.
 • Mogu se osigurati svi članovi domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.
 • Osnovni rizici koji se mogu osigurati: 
  • smrt uslijed nesrećnog slučaja,
  • invaliditet uslijed nesrećnog slučaja,
  • smrt uslijed bolesti,
  • troškovi lječenja i bolnički dan,
  • može se priključiti i prijelom kosti.
 • Iznos premije zavisi od broja članova koji se osiguravaju.