Osiguranje djece u predškolskim ustanovama

 • Namijenjeno je grupnom osiguravanju djece u obdaništima, jaslicama, internatu, ljetovalištima i sl. uzrasta od 0 do navršenih 14 godina života.
 • Osnovni rizici koji se mogu osigurati:
  • smrt uslijed nesrećnog slučaja,
  • invaliditet uslijed nesrećnog slučaja,
  • smrt uslijed bolesti,
  • troškovi lječenja i bolnički dan,
  • dnevna naknada,
  • prijelom kosti - jednokratna isplata naknade.
 • Premija osiguranja zavisi od broja djece koja se osiguravaju.