Osiguranje gostiju hotela

 • Namijenjeno je osiguranju gostiju hotela, banja, kampova, javnih kupališta i sl. objekata.
 • Za njih osiguranje zaključuje uprava hotela, banja, kampova, javnih kupališta i sl, i premiju plaća ili iz svojih sredstava, ili je posebno naplaćuje od gostiju.
  Premija osiguranja se naplaćuje prema broju registrovanih noćenja, broju prodatih karata i sl.
 • Osnovni rizici koji se mogu osigurati:
  • smrt uslijed nesrećnog slučaja;
  • invaliditet uslijed nesrećnog slučaja;
  • troškovi lječenja i bolnički dan;
  • odgovornost za lica i stvari - uz osiguranje gostiju uključuje se osiguranje odgovornosti hotela prema osiguranim gostima zbog tjelesnih povrijeda, oštećenja, odnosno nestanka njihovih stvari.