Osiguranje od profesionalnih oboljenja

Šta su profesionalna oboljenja?

Profesionalna oboljenja podrazumije- vaju određene bolesti, koje su prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnom mjestu, odnosno koje su nastale uslijed uticaja posla koji je osiguranik obavljao u toku osiguranja.

Šta pokriva ova vrsta osiguranja?

Kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja omogućava pokriće za:

  • dijagnozu profesionalnog oboljenja i
  • tjelesno i/ili organsko oštećenje uslijed profesionalnog oboljenja.

Osigurani slučaj dijagnoze profesionalnog oboljenja podrazumeva dijagnostifikaciju profesionalnog oboljenja od strane nadležnih institucija, koja je prvi put nastala u toku ugovorenog perioda osiguranja.

Osigurani slučaj organskog i/ili tjelesnog oštećenja osiguranika uslijed profesionalnog oboljenja definisan je tabelom osiguravača, odnosno Kompanije Generali Osiguranje Montenegro, za određivanje procenta tjelesnog i/ili organskog oštećenja osiguranika uslijed profesionalnog oboljenja.

Ko se može osigurati?

Ovom vrstom osiguranja mogu biti pokriveni svi zaposleni na određeno i neodređeno vrijeme, starosti od 15 do 65 godina.

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, ugovarač osiguranja dužan je da prijavi kompaniji Generali Osiguranje Montenegro, kao svom osiguravaču, tačan broj zaposlenih na radnim mjestima sa povećanim rizikom, kao i tačan broj zaposlenih na radnim mjestima koja nemaju povećan rizik. Premija osiguranja se određuje na osnovu djelatnosti ugovarača osiguranja i radnom mjestu osiguranika.