Zaposlenje

Ko smo mi?

Naša najveća snaga su naši zaposleni.

Složenost posla kojim se bavimo zahtijeva rad i zalaganje ljudi, koji su lojalni, profesionalni, motivisani ka vrhunskim rezultatima, sposobni da prihvate različitosti i uspješno rade u timu. Oni su posvećeni svojim klijentima, pristupaju im etički, samostalno riješavaju probleme, pronalazeći i koristeći šanse koje namjeće okruženje.

Politika ljudskih resursa Generali Osiguranja Montenegro

Okruženje u kome živimo i radimo, svakodnevno nam namjeće nove izazove. Da bismo rasli, razvijali se i ostvarivali naše ciljeve, potrebni su nam ljudi koji su:

  • LIDERI - Uvijek su ispred ostalih, najbolji u svom poslu, umiju da sami sebe motivišu i tu motivaciju prenesu na druge. Oni su željni znanja, upijaju ga i dijele sa kolegama. Oni grabe naprijed i vode Generali Osiguranje Montenegro u nove poslovne pobjede.
  • POSVEĆENI KLIJENTIMA - Shvataju da je zadovoljan klijent ključ dugoročnog uspijeha. Oni razumiju svoje klijente, poznaju njihove probleme i uvijek im nude rješenja koja unaprijeđuju njihov poslovni i privatni život.
  • TIMSKI IGRAČI - Komunikativni su. Umiju da prenesu i prime poruku. Znaju da funkcionišu i sarađuju u društvu različitih ljudi i shvataju da radeći u timu doprinose kompaniji, donoseći joj dodatnu vrijednost.
  • INOVATORI - Uvijek pronalaze nove izazove, pretvarajući opasnosti u šanse, doprinoseći ciljevima Generali Osiguranja Montenegro, znajući da unapređujući sebe, unapređuju i svoje okruženje.
  • PROFESIONALCI - Znaju svoj posao, stalno se trude da ga rade još bolje, a svoje znanje prenose na okolinu.
  • ETIČNI - Svakom poslu pristupaju odgovorno i pravedno i uvijek su vođeni najvišim moralnim standardima.
  • LOJALNI - Vole i cijene Generali Osiguranje Montenegro, razumijevajući da su ciljevi kompanije i zaposlenih nerazdvojivi.
  • RAZLIČITI - Ispred konkurencije, znaju da prosjek nije mjerilo uspjeha, cijene razlike i umiju da iz njih izvuku maksimum.

Konkuriši za posao ->