Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica

Generali Osiguranje Montenegro je mlada kompanija koja na crnogorskom tržištu osiguranja posluje od 2008 godine. Za kratko vrijeme, dospjeli na treće mjesto sa tendencijom daljeg rasta. Bavimo se svim vrstama neživotnih osiguranja.

Sprovodeći svoj cilj da postanemo lider na domaćem tržištu, a u skladu sa odgovornostima dodijeljenim od Generali grupe, Generali Osiguranje Monetenegro aktivno radi na razvoju novih proizvoda koji da sada nisu bili prisutni na našem tržištu.

Generali Osiguranje Montenegro je član Generali grupe, jedne od vodećih kompanija na svjetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu, sa tradicijom dugom 180 godina, Generali grupa posluje u 68 zemalja svijeta , zapošljava više od 85.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata (www.generali.com).