Politika integrisanog sistema menadžmenta

Vođeni vizijom da kroz osiguranje poboljšavamo život ljudi upravljanjem i ublažavanjem rizika kojima su izloženi, posvećeni smo stvaranju novih vrijednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih. Na taj način utičemo na kvalitet njihovog života, njihovu bezbjednost i bogatstvo. Ključ našeg razvoja su pouzdanost, efikasnost i poštovanje ugovorenih obaveza. Osmišljavanjem jednostavnijih i pametnijih rješenja želimo da ispunimo i prevaziđemo očekivanja naših klijenata. Cilj nam je da olakšamo međusobnu saradnju, povećamo zadovoljstvo klijenata, postanemo njihov prvi izbor i vodeća kompanija u oblasti osiguranja.

Politika integrisanog sistema menadžmenta (ISM) povezuje sve elemente našeg poslovanja u cjelovit sistem upravljanja.

Principi politike ISM:

  • Unapređenje kvaliteta usluga zasnovano na poštovanju zakona, propisa i standarda i na fleksibilnosti za usklađivanje sa zahtjevima i potrebama klijenata radi povećanja njihovog zadovoljstva.
  • Inovativnost kao osnova konkurentnosti naših usluga, uz stalna ulaganja u tehnologiju i ljude.
  • Kompetentnost svih zaposlenih.
  • Čuvanje životne sredine i zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu sprečavanjem incidenata u svim poslovnim procesima.
  • Poslovna atmosfera zasnovana na saradnji, povjerenju, partnerskim odnosima, osjećanju pripadnosti kompaniji, visokim etičkim normama i uključivanju zaposlenih u stvaranje i poboljšanje poslovnih procesa i usluga.

Poslujemo u skladu sa aktima o zaštiti podataka o ličnosti i o zaštiti poslovne tajne, i u skladu sa sertifikatom ISO 27001:2013.


Politika postupanja po prigovorima korisnika usluga osiguranja sastavni je dio politike ISM i dostupna je korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama. Njome se utvrđuje i sprovodi postupak brzog i djelotvornog rješavanja prigovora, koji podrazumijeva spremnost na odgovor, odsustvo diskriminacije i objektivnost. Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju sa politikom integrisanog sistema menadžmenta i politikom postupanja sa prigovorima, da ih primjenjuju i unapređuju. Njihovi postupci u toku rada ne smiju narušiti imidž Generali Osiguranja Montenegro na tržištu.