Prijava štete

Želite da prijavite štetu? Učinite to jednostavno i brzo - telefonom, odlaskom u Generali poslovnicu .

Ovdje možete pročitati uputstva, upoznati se sa potrebnom dokumentacijom i preuzeti formulare za prijavu štete.

Prijava štete putem telefona

Sektor za preventivu i štete neživotnih osiguranja vam je na raspolaganju radnim danima od 08 do 16h.

Brojevi telefona na koje možete prijaviti štetu: 020/ 238 595 , 020/ 680 900